Zgodovina društva ZDUS

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, ZDUS, stanovska organizacija slov. gledaliških ustvarjalcev, predvsem igralcev. Svoje korenine ima v času po 1. sv. v., ko je bila ustanovljena Zveza slovenskih gledaliških igralcev in igralk, in zlasti po njej, ko je bila najprej 1918 ustanovljena Organizacija članov slovenskega narodnega gledališča, naslednje leto pa je na njeno pobudo nastalo Udruženje glumaca Srba, Hrvata i Slovenaca s sedežem v Beogradu, ki je delovalo v okvirih Kraljevine. SHS; njegova sekcija je bilo Udruženje gledaliških igralcev Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani s pododborom v Mariboru.

V času po 1. sv. v. je opravljalo pionirsko delo v prizadevanjih za profesionalizacijo igralstva in gledališkega poklica, za gmotni in etični status igralca, za podržavljanje gledališč in s tem za trajno državno podporo gledališčem, igralcem pa je dajalo tudi gmotno, izobraževalno in arbitrarno pomoč. Slov. sekcija je zlasti pod dolgoletnim vodstvom igralca L. Drenovca veliko naredila tudi za utrditev slov. gledališča v okviru predvojne Jugoslavije. L. 1930 se je Udruženje preimenovalo v Združenje gledaliških igralcev Kraljevine Jugoslavije in je delovalo vse do konca 2. sv. v.; po razpustitvi je bilo vključeno v Sindikat prosvetnih delavcev.

L. 1947 je zbor članov Narodnega gledališča v Ljubljani sprejel pravila Združenja gledaliških umetnikov in delavcev FLRJ, ki so jih zasnovali v Beogradu in z njimi obudili staro združenje, zdaj urejeno po federalnem načelu, posamezna republiška združenja pa so bila povezana v Zvezo združenj dramskih umetnikov Jugoslavije (SUDUJ). Nova sistemska rešitev se je formalizirala šele v gledališki sezoni 1951/52 na ustanovnem kongresu ZDUS. To odtlej opravlja številne naloge: dejavno se odziva na odnos slov. kulturne politike do gledališča in skrbi za podobo in veljavo slov. gledališča v družbi; prizadeva si za izboljšanje gmotnega statusa igralstva; sodeluje v številnih komisijah za priznanja in nagrade na kulturnem področju in tudi samo podeljuje nagrado za igralske dosežke v minulem letu (27. marca, ob mednarodnem dnevu igralca); izobraževalno in tudi gmotno podpira slov. igralce; goji mednarodno izmenjavo. Do 1991 se je povezovalo z drugimi jsl. združenji, zlasti v okviru SUDUJ, od 1992 pa je avtonomen član Mednarodne zveze igralcev (FIA).

Zgodovina društva ZDUS
Zgodovina društva ZDUS
Zgodovina društva ZDUS
Zgodovina društva ZDUS
Zgodovina društva ZDUS
Zgodovina društva ZDUS