Sklep komisije

Štipendija Sklada Jerneja Šugmana 2023/24

Strokovna komisija v sestavi Mare Bulc, mag. Mateja Demšič, Urša Kavčič, dr. Barbara Orel in Nina Šorak je obravnavala devet prispelih prijav na razpis za štipendijo Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2023/2024 in dne 26.8.2023, v podanem Poročilu komisije upravnemu odboru Sklada soglasno predlagala, da se izbrani kandidatki, Beti Strgar, zaradi izjemnih študijskih uspehov in stroška podiplomskega študija v tujini poveča vsota za štipendijo in hkrati podeli delno vsoto štipendije drugi kandidatki, Lei Mihevc in ji z delnim sofinanciranjem študijskega programa učitelja Fitzmaurice tehnike, omogoči pridobitev certifikata.

Upravni odbor Sklada, je dne 6.9.2023, po pridobitvi pravnega mnenja predlog v celoti podprl.

Strokovna komisija Sklada Jerneja Šugmana zato podaja

Sklep

Prejemnici štipendije Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2023/2024 Beti Strgar, se podeli enoletna štipendija v mesečni višini 700 eur.

Lei Mihevc, se s podelitvijo druge enoletne štipendije v mesečni višini 300 eur, z delnim sofinanciranjem študijskega programa učitelja Fitzmaurice tehnike, omogoči pridobitev certifikata.

Prenesi datoteke