Bogomila Kravos

Teatrologinja


Bogomila Kravos se je rodila v Trstu 12. januarja 1948. Diplomirala je iz slavistike na Fakulteti za tuje jezike in književnosti na Univerzi v Vidmu, magistrirala iz slovenistike na F.F. Univerze v Ljubljani (1991) in na isti Fakulteti doktorirala iz literarnih ved (2010).
Po diplomi je poučevala na slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu in se naknadno odločila za svobodno raziskovanje gledališkega delovanja in dramatike. V sedemdesetih letih je skupaj s Sergejem in Ivanom Verčem ter Borisom Kobalom vodila Slovensko amatersko gledališče (1971-1977), bila med ustanovitelji Novega tržaškega teatra (1989-1990) in je vodila Slovenski klub v Trstu (1994 – 2004). Sodeluje s Slovenskim gledališkim muzejem v Ljubljani, Mestnim gledališkim muzejem C. Schmidl v Trstu (Civico Museo Teatrale C. Schmidl) in Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu.

Izbrana bibliografija:
Monografije:
Slovensko gledališče v Trstu 1945-1965. Ljubljana: SGM. 2001;
Zlatina leta v tržaškem gledališču. Koper: Lipa. 2003;
Slovenska dramatika in tržaški tekst . Ljubljana: SGM. 2011;
SAG – TRST (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77). Ljubljana: SGM. 2012.

Uredništvo knjig:
Slovensko gledališče v Trstu 1945-65. Razstavni katalog. Ljubljana: SGM. 2002;
Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;
Marija Mijot, Otroške pesmi in dramski prizori. (Izbor, spremna beseda in slovar). Trst: S. Škamperle. 2012.

Prevodi in spremne besede:
Dario Fo, Burkaški misterij. (Uvod, prevod, spremna beseda in bibliografija). Radovljica: Didakta. 1998;
Luigi Luigi Pirandello, Henrik IV. (Spremna beseda). Ljubljana: DZS. 2010.

Razprave:
“L’operetta nell’attività del Teatro sloveno di Trieste.” Tu che m’hai preso il cuor, l’operetta da Trieste all’Europa. Trieste: Civico Museo Teatrale C. Schmidl e Associazione Festival Internazionale dell’Operetta. 1994;
“Gledališki ustvarjalni žar, pogoji, občinstvo. Repertoar Slovenskega gledališča.” Narodni dom v Trstu 1904-1920. Trst: Devin. 1995;
“Pomen in razvoj minornih žanrov.” Primorska srečanja. XIX, št. 170-171: 435-437;
“Vloga Josipa Tavčarja v miselnem zasuku Slovenskega gledališča v Trstu.” Sodobnost. XLIII, št. 11-12: 956-961;
“Giorgio Strehler.” Sodobnost. XLVI, št. 5: 423-427;
“SNG za Trst in slovensko Primorje.” Primorska srečanja. XXVI, 253-254: 37-42;
“Slovensko gledališče v Trstu: Njegov pomen in perspektive.” Dokumenti SGM. 39, št. 79: 51-57;
“Tržaška uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1965.” Škofjeloški pasijon 2006. Ur. Alojzij Pavel Florjančič. Škofja Loka: Muzejsko društvo. 2006;
“Josip Tavčar - ustvarjalnost med dvema kulturama.” Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Ur. Barbara Pregelj. Nova Gorica: Univerza. 2006;
“L’attività teatrale nel Narodni dom.” Narodni dom a Trieste 1904-1920. Ur. Milan Pahor. Trst: Narodna in študijska knjižnica. (v tisku, 2006);
“Gledališka dejavnost pri Sv. Ivanu.” Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;
“Tržaški tekst v slovenski dramatiki: vprašanje vzpostavljenega vzorca.” Slovenščina med kulturami. Ur. Miran Košuta. Celovec: SDS. 2008;
“Tržaški tekst in Kobalova drama Afrika ali na svoji zemlji.” Sodobna književnost (1980-2010). Obdobja 29. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2010;
Slovensko stalno gledališče v Trstu - tradicija v medkulturni stvarnosti. Ljubljana: SGM. 2011;
“Drame Josipa Tavčarja.” Slovenska dramatika. Obdobja 31. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2012;
“Dušan Moravec in Slovensko gledališče v Trstu.” Pogledi na delo Dušana Moravca. Ur. Vasja Predan in Ivo Svetina. Ljubljana: SGM. 2012;
“Odgovornost in samozavest. Recepcija dveh dramskih tekstov Mire Mihelič.” Simpozij DSP. Ljubljana. (v tisku, 2012).

Članki, gesla in gledališke kritike:
V dnevnem in periodičnem tisku, Gledaliških listih slovenskih gledališč, Enciklopediji Slovenije in reviji Sodobnost.

Nagrade

  • 2. nagrada na natečaju Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za doktorsko nalogo Kronotop mesta Trst v slovenski tržaški dramatiki v letih 1945 – 2000. (Julij 2011).