Doniraj

Davčni zavezanec rezident, lahko del svoje dohodnine v višini do 1% nameni za financiranje upravičencev do donacij. Vabimo vas, da Združenju dramskih umetnikov Slovenije, društvu s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, namenite izbrani odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko. Vaših 0,1%, 0,2%, 0,3% ali celoten odstotek, 1%, bo sledljivo in dobro porabljen. Donacija dohodnine je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu.

Donirate lahko na dva načina: 

1. S posebnim obrazcem (Doh-Don) (Prenesite si obrazec)

Na obrazcu vnesite svoje podatke, vpišite pristojni davčni urad, vnesite delež, ki ga namenjate društvu ZDUS, obrazec natisnite in nato lahko iz seznama ostalih upravičencev dopišete ime društva s pripadajočo davčno številko in pripadajočim deležem dohodnine, ki ga upravičencu namenjate. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite ali odnesite na svoj davčni urad, kjer imate stalno prebivališče.

Davčna številka ZDUS: 79001173

2. Elektronska oddaja preko spletne strani eDavki

V razdelku "Del dohodnine namenjam" vpišete našo davčno številko 79001173, v podmeniju izberete 79001173 - ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE, in v okvirčku na desni označite delež dohodnine, ki nam ga namenjate.