Tatjana Ažman

Dramaturginja

Diplomirala je na ljubljanski Akademiji za radio, film in televizijo in od leta 1989 dalje ustvarja v slovenskih gledališčih (SLG Celje, Koreodrama Ljubljana, Lutkovno Gledališče Ljubljana, SNG Drama Ljubljana, Gledališče Glej), na televiziji in radiu. Od leta 1995 je dramaturginja v SNG Opera in balet Ljubljana. S številnimi domačimi in tujimi režiserji ter koreografi vseh generacij je sodelovala pri opernih, baletnih, dramskih, lutkovnih in zunajinstitucionalnih predstavah, je tudi avtorica priredb, gledaliških besedil in radijske igre ter scenarijev. Že vrsto let je aktivna v mednarodnih organizacijah za uprizoritvene umetnosti, je članica domačih in mednarodnih festivalskih žirij, sodeluje na mednarodnih strokovnih in znanstvenih dogodkih doma in v tujini, kot dramaturginja pa v domačih in tujih strokovnih publikacijah objavlja prispevke o gledališču.

Prejela je nagrado bršljanov venec, priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za dramaturške prispevke v letu 2011, predvsem pa za svoje delo na mednarodnem področju.
Kot predsednica SC ITI (Slovenskega centra Mednarodnega gledališkega inštituta) ter članica Izvršnega odbora ITI in delovnih teles tega združenja je namreč zastavila in izpeljala mnoge projekte, ki so prispevali dragocen delež ne le k delovanju in razvoju samega inštituta, temveč tudi k afirmaciji krovne organizacije Združenja dramskih umetnikov Slovenije in promociji slovenskega gledališča in dramatike v tujini. Sodelovala je v delovnih skupinah ITI Worldwide, festivala Boršnikovo srečanje in bila članica mednarodne žirije za nagrado Uchimura. Zasnovala je projekt Svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti, ki je bil na Svetovnem kongresu ITI v Xiamenu na Kitajskem sprejet v program te organizacije za obdobje 2011–2013 (novembra 2013 pa je resolucijo World Performing Arts Capital sprejel in med svoje prioritete delovanja uvrstil tudi UNESCO na plenarnem zasedanju v Parizu), in bila ponovno izvoljena v vodstvo Svetovne organizacije uprizoritvenih umetnosti ITI.

Nagrade

1995
Boršnikova nagrada: Lepa Vida, avtorski projekt Damirja Zlatarja Freya (Koreodrama in SMG); dramatuginja
1996
Nagrada zlata paličica na Festivalu otroških predstav poklicnih gledališč za najboljšo predstavo v celoti za predstavo Trnuljčica (SLG Celje);
Avtorica besedila in dramaturginja
2001
Nagrada zlata paličica na Festivalu otroških predstav poklicnih gledališč za najboljšo predstavo v celoti za predstavo Fantkov dan (LGL)
Dramaturginja
2011
Nagrada bršljanov venec, priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za dramaturške prispevke v letu 2011