Sonja Kononenko

Igralka

Sem igralka – animatorka Lutkovnega gledališča Ljubljana (1983-1988 ter od 1994 dalje) rojena 22.5.1962 v Bakru. Končala sem Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, študij pedagogike in sociologije pa sem prekinila, ko so me leta 1983 sprejeli v Lutkovno gledališče Ljubljana.(LGL)

Igram že od svojega sedmega leta, ko sem pričela obiskovati lutkovno skupino Pionirskega doma v Ljubljani pod vodstvom Lojzeta Kovačiča. V petnajstih letih oblikovanja različnih lutkovnih in dramskih vlog, vsakoletnem sodelovanju na Srečanju slovenskih lutkarjev ter na Mednarodnem festivalu otroka v Šibeniku ,mi je dalo dovolj izkušenj , da se je vodstvo LGL odločilo, da me sprejme v svoje vrste, saj pri nas ni šol za lutkarja, potrebovali pa so mlad kader. Dali so mi priložnost , dve glavni vlogi v eni sezoni, prejeli smo nagrado za najboljšo predstavo na Bienalu v Bugojnu za Zvezdico Zaspanko (katere naslovno vlogo sem igrala). Svojo govorno in odrsko tehniko sem pilila ob izvrstnih igralcih (Nina Skrbinšek, Božo Volk, Alja Tkačev), opravila tečaj giba pri Lojzki Žerdin, dvoletni tečaj pantomime je vodil Andres Valdes, animacijo marionete Peter Dougan, pevske vaje sem obiskovala pri gospe Jelki Strgar.

V petindvajsetih letih igranja v LGL sem oblikovala mnogo različnih lutkovnih animacijskih in govornih vlog, se spopadla z različnimi tehnikami lutk kot tudi z igralskimi vlogami. Nekatere predstave so bile nagrajene na mednarodnih festivalih ,nekatere smo posneli za RTV, v tujini sem igrala v angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku (ki se jih tudi sicer poslužujem ) .Trenutno igram v sedmih tekočih predstavah (Trnjulčica je bila večkrat nagrajena ), izmed katerih sta dve predstavi moja avtorska projekta . (Tik tak je nastal v okviru evropskega projekta Small size, z Zmajčkom pa sva že večkrat razveselila otroke po slovenskih bolnicah in v zamejstvu).

Več let sem v LGL režirala in vodila Pustovanja za najmlajše , vodila lutkovne Klube (skupine otrok), še vedno vodim sobotne lutkovne delavnice LGL. Sodelujem s Srednjo vzgojiteljsko šolo , kjer četrto leto v okviru projektov tretjega letnika postavljam na oder lutkovno predstavo. Za vzgojiteljice pripravljam seminarje o uporabi lutke v vrtcu, vodila sem lutkovne krožke na osnovnih šolah in Zavodu za gluhe in naglušne. V času mojega bivanja v Italiji sem režirala dve predstavi, prvo v napolitanskem dialektu, ki je gostovala tudi na festivalu v mestu Campagna, drugo, gledališko, pa v Komuni pri Eboliju , s fanti v programu za odvajanje od drog ter z njimi v predstavi tudi zaigrala v edini ženski vlogi.