Nedelja, 29. oktober 2023

Univerza v Ljubljani uvaja doktorat umetnosti

Prvi vpis načrtujejo že v študijskem letu 2024/2025 tudi na AGRFT

Univerza v Ljubljani je pridobila akreditacijo študijskega programa 3. stopnje umetnost. Gre za novost v slovenskem visokošolskem prostoru,. Pripravljen pa bo po mednarodnem zgledu umetniških akademij. 

Doktorat umetnosti predstavlja kvalitativno nadgradnjo prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja v umetnosti in je enakovreden tretjestopenjskemu izobraževanju v znanosti. Štiriletni program bodo izvajale vse tri umetniške akademije – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Akademija za glasbo ter Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) – v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Biotehniško fakulteto in Naravoslovnotehniško fakulteto.

Program bo omogočal izobraževanje na desetih umetniških področjih: likovna umetnost, oblikovanje, glasba, gledališče, radio, film, televizija, krajinska arhitektura, arhitektura in oblikovanje tekstilij in oblačil ter pridobitev novega, umetniškega naziva doktor oziroma doktorica umetnosti.

“Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo na širšem področju umetnosti in enakovredno vključevanje na mednarodni trg dela in v umetniškoraziskovalno okolje ter hkrati vzpostaviti možnosti za nadaljevanje študija na podoktorskih umetniških študijskih programih,” je povedala izr. prof. dr. Barbara Predan, prodekanja UL ALUO za razvojno in raziskovalno področje. UL ALUO je poleg obeh drugih umetniških akademij ena glavnih pobudnic in koordinatorka programa.