Anja Pišot

Lektorica

Anja Pišot se je rodila leta 1994 v Šempetru pri Gorici.
Obiskovala je Gimnazijo Nova Gorica, Dramsko-gledališka smer, nato pa se je vpisala na študij Slovenistike Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je študij tudi zaključila. Magistrirala je pri mentorici red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol in somentorju red. prof. Hotimirju Tivadarju, in sicer z magistrskim delom z naslovom Razmerje med dramskim in odrskim govorom v sodobni slovenski dramatiki z vidika gledališkega lektorja: analiza izbranih primerov.
Od septembra 2021 je kot gledališka lektorica zaposlena v SNG Nova Gorica.