Manica Maver

Profesorica slovenščine, gledališka pedagoginja, dramatičarka

Manica Maver, profesorica slovenščine na slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu, je po zaključenem klasičnem liceju Franceta Prešerna iz Trsta diplomirala iz slovenščine in angleščine na Leposlovni in filozofski fakulteti v Trstu, kasneje pa magistrirala iz programa Oblike govora (smer Govorno sporočanje) na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani z magistrsko nalogo Govorna in gledališka vzgoja v otroških in mladinskih dramskih skupinah. Njeno področje raziskovanja je umetniški govor, poučevanje govora, gledališka pedagogika in radijska igra. Pri svojem pedagoškem delu se ukvarja z govorno in gledališko vzgojo, predvsem pri otrocih in mladini. Več let vodi različne otroške in mladinske dramske skupine ter sodeluje pri poletni Mali gledališki šoli Matejke Peterlin. Kot igralka, režiserka in avtorica besedil aktivno sodeluje pri Radijskem odru v Trstu, ki pripravlja dramatizacije, radijske igre, sinhronizacije risank itd. za slovensko tržaško radijsko postajo Radio Trst A. Pri Radijskem odru je leta 2015 prevzela funkcijo umetniškega vodje.

Piše tudi dramska besedila in radijske igre za otroke, mladino in odrasle. Njena otroška igra Volk ni tak! je bila priporočena za objavo na natečaju za najboljše otroško oz. mladinsko dramsko besedilo, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in je bila objavljena v reviji Mentor. Njena radijska igra Rane je odnesla 3. nagrado na natečaju za izvirno radijsko igro Radijskega odra, medtem ko je bila igra Glasba po željah priporočena za objavo in radijsko uprizoritev.

Je avtorica priročnika za mentorje amaterskih dramskih skupin Luč na odru.

S svojimi prispevki je sodelovala na različnih simpozijih. Med drugim je leta 2013 predavala na Mednarodnem simpoziju o umetniškem govoru v organizaciji AGRFT z znanstvenim prispevkom Umetniški govor in Radijski oder Trst, na simpoziju o radijski igri v Trstu je novembra 2016 predavala o otroški radijski igri, leta 2018 je predavala na Slavističnem kongresu o radijski uprizorljivosti Cankarjevih del, leta 2019 pa je s svojim prispevkom sodelovala na Amfiteatrovem simpoziju o ljubiteljskem gledališču v Ljubljani.

Svoje znanstvene in poljudnoznanstvene članke je objavila v revijah Mladika, Sodobnost in Jezik in slovstvo.

Nagrade

  • Leta 2019: radijska igra Rane - 3. nagrada na natečaju za izvirno radijsko igro Radijskega odra v Trstu