Petek, 9. februar 2024

Slovenska dramatika v prevodih

Na spletnem portalu uprizoritvene dejavnosti SiGledal je zaživel nov portal Slovenska dramatika v prevodih (Slovene Drama in Translation), ki smo ga zasnovali po vzoru nekaterih drugih evropskih držav (npr. Nemčije, Finske) kot referenčno točko za seznanjanje strokovne publike s sodobno dramsko pisavo.

Po raziskavi mednarodnega odmeva slovenske dramatike iz leta 2015 je med letoma 1980 in 2015 nastalo 325 prevodov in 234 uprizoritev slovenske dramatike na tujih odrih. Uprizoritve so bile na vseh celinah sveta in dramski teksti so bili prevedeni v številne svetovne jezike. Slovenska dramatika je torej vsaj po kvantitativnih kazalnikih v dobri kondiciji, zato njena mednarodna promocija lahko naredi nove korake.


Na spletnem portalu Slovene Drama in Translation začenjamo s 40 besedili in z zavezo, da bomo v sodelovanju štirih partnerjev (Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Prešernovo gledališče Kranj, Novi Zato. in Združenje dramskih umetnikov Slovenije) vsako leto preskrbeli prevode nominiranih dramskih besedil za Grumovo nagrado v angleščino. S tem bomo dopolnjevali bazo z najboljšim, kar premore sodobna slovenska dramska pisava.

Vstopite v spletni portal Slovene Drama in Translation