Sreda, 20. september 2023

Prejemnici štipendije za študijsko leto 2023/24

Sklad Jerneja Šugmana

Strokovna komisija v sestavi Mare Bulc, mag. Mateja Demšič, Urša Kavčič, dr. Barbara Orel in Nina Šorak je obravnavala devet prispelih prijav na razpis za štipendijo Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2023/2024 in dne 26.8.2023, v podanem Poročilu komisije upravnemu odboru Sklada soglasno predlagala, da se izbrani kandidatki, Beti Strgar, zaradi izjemnih študijskih uspehov in stroška podiplomskega študija v tujini poveča vsota za štipendijo in hkrati podeli delno vsoto štipendije drugi kandidatki, Lei Mihevc in ji z delnim sofinanciranjem študijskega programa učitelja Fitzmaurice tehnike, omogoči pridobitev certifikata.

Upravni odbor Sklada, je dne 6.9.2023, po pridobitvi pravnega mnenja predlog v celoti podprl.