Sobota, 11. maj 2024

Od nemškega jubilejnega gledališča cesarja Franca Jožefa do slovenskega narodnega gledališča drama Ljubljana

Cikel predavanj in pogovorov SLOGI in Drama

Gledališče v Ljubljani, imenovano Kaiser Franz Joseph Jubiläumstheater (Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa), zagotovo ni pričakovalo, da bosta že dobrih sedem let kasneje sledila razpad avstro-ogrske monarhije in z njim prepoved nemških gledaliških predstav. Slovenski dramski ansambel je 6. februarja 1919 začel delovati v tej stavbi, ki je takrat dobila ime Narodno gledališče v Ljubljani – Drama in postala dom osrednjega dramskega gledališča v Sloveniji.

Pred celovito prenovo stavbe SNG Drama Ljubljana se bomo vrnili k njenim začetkom – tako prostorskim kot vsebinskim. Dejansko pa bomo morali za razumevanje kompleksnosti pogledati še malo dlje v zgodovino, saj sežejo motivi za gradnjo novega nemškega gledališča v pozno 19. stoletje in so med drugim tudi posledica spreminjajočih se družbeno-političnih razmer na Kranjskem. Pobuda za novo samostojno nemško gledališče je prišla predvsem s strani Kranjske hranilnice, ki je projekt tudi financirala, načrte pa je leta 1909 izrisal arhitekt Alexander Graf. Zgradba v moderniziranem baročnem slogu je bila izdelana zelo masivno, pohvalili so njeno akustičnost in dobro vidljivost na oder, opremljena pa je bila z najsodobnejšo tehniko tega časa. Takrat je bila ljubljanskim Nemcem zares v ponos. V minulih več kot sto letih je stavba sicer doživela različne predelave, vendar še nobene tako temeljite prenove in posodobitve kot jo čaka sedaj.

S teatrologinjo in kustosinjo pedagoginjo mag. Sandro Jenko bomo raziskali, kako je bilo poslopje Jubilejnega gledališča videti, ko so ga zgradili, kdo je zlasti v zgodnjih obdobjih deloval v njem in kako se je poslopje spremenilo skozi čas.

Prisrčno vabljeni v četrtek, 16. maja 2024, ob 18. uri v Drama Kavarno, SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana.

Brezplačne vstopnice so na voljo pri blagajni SNG Drama Ljubljana (ob delavnikih od 14.00 do 20.00, ob sobotah od 18.00 do 20.00, uro pred predstavo ali drugim dogodkom).